Nedosahujete Vy alebo Vaše deti dobré štúdijné výsledky?

Vzdelávajte sa a získajte múdrosť pomocou feng shui!

Vedomosti a chuť vzdelávať k nám prúdia zo SEVEROVÝCHODU. Tu sa rodí naša životná múdrosť. Zo severovýchodu k nám prúdi pevná,  stabilná a intuitívna energia!

Túto zónu Vášho priestoru posilňuje symbol HORY. Tu je vhodné použiť prvok  ZEME, farbu ŽLTÚ, HNEDÚ a číslo 8.  Priestor môžete podporiť prvom OHEŇ, farbou červenou. Toto je vhodný priestor na pracovňu, študovňu. Sem môžete umiestniť knižnicu. Táto časť priestoru symbolizuje časť tela: ruky a prsty. Choroby: artritída.

Chcem sa dozvedieť viac o ďalšej zóne!