Náramok pre silnejšiu intuíciu

Angelit - chcete posilniť svoju intuíciu, či schopnosť jasnozrivosti? Spoľahnite sa na angelit. Pomôže vám otvoriť sa komunikácii s vyššími svetmi a pomôže nájsť vhodných spirituálnych sprievodcov. Stačí pozorne načúvať a pýtať sa. Všímajte si ako k vám prehovára príroda a všetko okolo vás. Synchronicita bude pre vás požehnaním a vy ju budete vedieť oceniť. 

Afirmácia: Dokážem komunikovať prirodzene a s milujúcou láskavosťou. Anjeli a spirituálni sprievodcovia so mnou komunikujú a inšpirujú ma a to i v tomto okamihu. Intuitívne odkazy, ktoré dostávam, prehlbujú moju životnú múdrosť. 


15,00 €