Život podľa feng shui

12.03.2020

Ak dokážeš vytvoriť niečo krásne, prispel si svetu.

Ak dokážeš oceniť krásu, prispel si svetu.

Krása je bránou k láske.

A láska?

Tá zmení celý svet!

Ako hovorí môj milovaný Osho, budúcnosť patrí umelcom - básnikom, spisovateľom, tanečníkom, maliarom, spevákom, záhradníkom, architektom, módnym návrhárom .....všetkým tým, ktorí vnímajú a tvoria srdcom. A kam patríš TY?

Myslím, že budúcnosť už je tu...nepremárni svoj moment znovu objavenia krásy vo všetkom čo robíš. Moment inšpirácie je prchavý, ale keď ho zachytíš a zrealizuješ, celý svet sa pokloní tvojmu umeniu.

Lebo krása, tá plodí lásku.

Chcem inšpiratívny domov!