Viera, náboženstvo a feng shui

26.03.2020

Počas svojej praxe sa stretávam s rôznymi náboženskými symbolmi vo Vašich domovoch. Sú to rôzne obrazy, sochy, ružence - japa mala náhrdelníky, kríže, knihy... najčastejšie sú to samozrejme symboly kresťanského náboženstva. Podľa štúdie MUDr. Teodora Rosinského, CSc ide o tvarové žiariče. Toto mi vlastne potvrdil i Ing. Jan Rychlík, ktorý na túto tému robil konšteláciu so svojimi žiakmi v Škole osobnej transformácie Praha. Tvarový žiarič je predmet, ktorý nás určitým spôsobom ovplyvňuje, či už dobre, alebo zle.

V praxi sa bežne stáva, že ľudia majú zavesený kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Alebo majú obraz s ukrižovaným Ježišom Kristom a jeho tŕňovou korunou okolo hlavy, alebo srdca. Skrátka symbol UTRPENIA. Či už mentálneho, alebo emočného.

A potom sú tí, čo majú obraz s jeho láskavým srdcom s dvomi svetelnými prúdmi - modrá a ružová. Symbol vše obímajúcej LÁSKY, jing a jang (ženský a mužský princíp v rovnováhe, voda a oheň v absolútnej harmónii)

Výberom predmetov do svojho príbytku sami rozhodujete o tom, čo žijete. Nech sa každý sám zamyslí nad tým, či si chce pozvať do svojho života utrpenie alebo lásku.

Osobitnú kapitolu tvoria upomienkové predmety z exotických krajín - hlavne Egypt, Turecko, Afrika, Ázia, Amerika. Nosíte si domov rôzne sochy a obrazy a vo väčšine prípadov ani nepoznáte význam zobrazovaného a tým myslím celú históriu. Toto je vážny problém. Rôzny tí bojovníci s indiánskymi čelenkami pozatváraní v klubovniach niekde v pivnici a potom sa čudujete, prečo dostávate lekcie z pokory. Všetko so všetkým súvisí, ak tieto súvislosti nevidíte, pokojne mi zavolajte....som tu pre Vás. Pomocou feng shui nastolím vo vašom dome harmóniu a zorganizujem živly tak, aby pracovali vo Váš prospech. 

Chcem zharmonizovať môj domov!