Neúspech Vás nikdy nezlomí...

27.04.2017

ak je Vaše odhodlanie uspieť dostatočne silné!

Fascinujúci príbeh od autora OG MANDINO, ktorý sa v roku 1976 vo veku 52 rokov vzdal funkcie prezidenta chicagského časopisu Success Unlimited s pozitívnym mentálnym postojom.

Kniha, ktorá Vám za jeden večer vpichne energiu do žíl. Dá nádej, že všetko je možné. Odkryje tajomstvá úspechu, ktoré sú dosiahnuteľné pre všetkých!!! Každý človek na tomto svete, ktorý vytrvá v dodržiavaní týchto pravidiel sa môže stať najväčším obchodníkom na svete. Pravidlá Vás budú učiť ako predchádzať zlyhaniu, než navádzať na získanie úspechu. Úspech je len stav mysle!

Dnes začínam nový život! Začnem nezaťažený váhou zbytočných vedomostí a hendikepom nezmyslených skúsenosti! Vytvorím si dobré návyky a stanem sa ich otrokom.

"Moje skutky sú ovládané apetítom, vášňou, predsudkami, chamtivosťou, láskou, strachom, prostredím, zvykom. A najhorším z týchto tyranov je zvyk. Preto, ak už musím byť otrokom zvykov, nech som otrokom tých dobrých."

1. Každý deň uvítam s láskou v srdci!

"Z lásky urobím svoju najväčšiu zbraň a proti jej sile sa nebude vedieť brániť nik, proti komu ju použijem."

"Budem mať rád všetky ľudské spôsoby, lebo každý má svoje kvality, hoci skryté, ktoré možno objaviť. S láskou strhnem k zemi múr podozrievavosti a nenávisti, ktorý ľudia vystavali okolo svojich sŕdc a na jeho mieste postavím mosty, aby moja láska mohla vstúpiť do ich duší."

"Mám ťa rád! Hoci tieto slová vyslovím mlčky, budú mi žiariť v očiach, rozjasnia mi čelo, prinesú na moje pery úsmev a budú sa ozývať v mojom hlase, a jeho srdce sa otvorí."

2. Vytrvám, kým neuspejem!

3. Som najväčší zázrak prírody! A príroda nepozná porážku.

"Odteraz budem zdôrazňovať v čom som iný, skrývať to, v čom som podobný. Tento princíp budem aplikovať aj na tovary, ktoré predávam. Obchodník a tovary, na rozdiel od iných, sú na odlišnosť hrdí.

4. Tento deň prežijem tak, akoby bol môj posledný !

"Úporne sa budem vyhýbať zlodejom času. Otáľanie zničím činnosťou, pochybnosti pochovám pod vieru, strach odvážne roztrhám na kusy. Nebudem načúvať jalovým rečiam, nebudem sa zdržiavať pri záhaľčivých rukách, nebudem navštevovať lenivých ľudí. Odteraz viem, že vyhľadávať záhaľku znamená kradnúť jedlo, oblečenie a teplo tým, ktorých milujem."

" Dnešné povinnosti si splním DNES. Nebudem nič odkladať. Tento deň prežijem tak, ako by bol môj posledný. A ak nebude, padnem na kolená a vzdám VĎAKU."

5. Dnes budem pánom svojich emócií!

"Slabý je ten, kto dopustí, aby myšlienky ovládli jeho činy; silný ten, kto donúti činy ovládnuť jeho myšlienky."

" Ak sa cítim deprimovaný, budem spievať."

"Ak cítim smútok, budem sa smiať."

"Ak sa cítim menejcenný, budem nosiť nový odev."

"Ak cítim strach, vrhnem sa strmhlav vpred." ( a ešte oveľa viac nájdete v knihe)

6. Budem sa smiať svetu (aj sebe)! Budem pestovať zvyk smiať sa!

"Tieto slová, ktoré si ľudia odovzdávajú celé stáročia, ma prenesú cez každú nepriazeň osudu a budú udržiavať v rovnováhe môj život: Aj toto pominie."

7. Dnes stonásobne zvýšim svoju hodnotu!

"Musím vyživovať svoje telo a myseľ, aby sa splnili moje sny."

"Nie je dôležité prekonať činy iných, ale prekonať vlastné činy je všetkým."

8. Budem konať teraz!

"Teraz je ten správny čas. Toto je to správne miesto. Ja som ten správny človek."

9. "Nikdy sa nebudem usilovať o poskytnutie zlata, lásky, úspechu či šťastia. Budem sa modliť iba o radu a vedenie, aby mi mohla byť ukázaná cesta, ako tieto veci získať. A moja modlitba bude vždy vyslyšaná! Veď ma Bože!"

"Odkiaľ pochádza tento hlboký inštinkt výkriku, ktorý uniká z úst všetkých živých tvorov vo chvíľach veľkého nebezpečenstva? Bože môj!"