Mandaly - prínos a význam

21.05.2018

Mandala je harmonické spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je symbolom neba, transcedencie, vonkajších síl a nekonečna, pričom štvorec predstavuje vnútorné sily, to, čo je spojené s človekom a zemou. Oba obrazce spojuje centrálny bod, ktorý je zároveň počiatkom i koncom celého systému.

Existujú rôzne druhy mandál - očisťujúce, posilňujúce určité vlastnosti či jednotlivé oblasti ľudského života. 

V najširšom zmysle sú mandaly diagramy, ktoré ukazujú ako sa chaos stáva harmonickou formou.

Túto nádhernú čakrovú mandalu namaľovala Klára Sladká. Jej dych vyrážajúce diela sú výborným pomocníkom pri harmonizácii priestoru alebo človeka. Klára maľuje i osobné mandaly. Osobne sa Vás snaží bližšie spoznať pomocou dátumu narodenia, tarotu a 3 otázok. Potom sa cca na dva mesiace odmlčí a výsledok je na papieri. Mandalu Vám zašle spolu s listom ako vznikala, prečo nakreslila to čo nakreslila. Aké otázky pritom riešila. Čo cítila. Kam si mandalu odložila pred jej odovzdaním. To všetko budú Vaše vodítka na ceste k duchovnému rastu, keď príde ten správny okamih. 

Ja len odporúčam- mandaly a osobné mandaly obzvlášť, dávajte vždy do programových miest v priestore. Je to veľmi dôležité!

Chcem zistiť programové miesto v priestore!